ASCE GYO | Yenilikçi Konut Projeleri
Bağış ve Yardım Politikası

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve Yardım politikası Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a önerisine istinaden Genel Kurul onayı ile kabul edilir veya değiştirilir. Şirket, vakıflara ve derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, köylere, üniversitelere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, öğrencilere, deprem, su baskını, çığ gibi doğal afetler neticesinde ilgili kamu kuruluşu, il özel idaresi, sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruluşlara, tüzel kişilere bağış ve yardımda bulunabilir. Yönetim Kurulu her hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırına dair önerisini olağan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul’un onayına sunar ve üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenir. Diğer taraftan, SPK bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.

BİZİ TAKİP EDİN
Çerez Politikası Asce Gyo olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Asce Gyo tarafından yönetilen https://ascegyo.com.tr adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum